geschiedenis

De Geschiedenis van C.V. Ons Eigen Heike (Kort}


Ons Eigen Heike is op 29-01-1977

 opgericht door een klein en hecht gezelschap van familie en vrienden.

 bestaande uit de families Van den Bosch, Faas, De Vries,

Van den Dungen, Van den Bersselaar,

 Van Dartel en Passchier. 


Tijdens de oprichting besloot het gezelschap 

om de naam ‘Blaaskapel Ons Eigen Heike’ aan te nemen. 

Op het Moment van oprichting bestond de vereniging uit 7 leden/muzikanten. 

De naam ‘Ons Eigen Heike’ betekend letterlijk 

alles in en uit onze eigen gelederen/omgeving – Heike. 

Hiermee wilden de oprichters benadrukken dat het 

om een “eigen” familieclub gaat


     Doelstelling van de vereniging was muziek spelen en sfeer

    brengen bij iedereen waarbij senioren,

 kinderen en vooral optredens tijdens het Carnaval en met name 

de Keinderoptocht niet werden vergeten. 

In die tijd waren er tijdens de Keinderoptocht namelijk nog niet 

zoveel clubkes met muziek aanwezig 

en had deze ook nog niet de omvang zoals deze hedendaags is.

 De inslag van Blaaskapel is later overgegaan tot Carnavalsvereniging. 

Op de dasspelden is de naam ‘Blaaskapel Ons Eigen Heike’ nog terug te vinden. 

Dit als eerbetoon aan de mensen die het clubke hebben opgericht.


 Hedendaags is Ons Eigen Heike praktisch overal te vinden in het Oeteldonkse

. Bij OEH staat gezelligheid en natuurlijk de muziek nog altijd hoog in het vaandel,

 Een gevarieerd muziekrepertoire is bij het clubke daarom ook heel belangrijk en wordt hierbij tevens

 de originele Oeteldonkse dender en (carnavals)deunen zeker in ere houden.

AL 44+3 JAAR EEN BEGRIP IN OETELDONK